« TOBBS

- ur en vanlig killes perspektiv

Vad är rekrytering?

Att rekrytera, det handlar om att anställa ny personal. För att hitta ny personal så måste det ske en rekryteringsprocess. Ett företag kan välja att göra denna rekryteringsprocess på egen hand, eller så kan de ta hjälp av rekryterare på ett rekryteringsföretag som till exempelvis det på skillu.se.  De erbjuder även HR Consulting

På ett rekryteringsföretag finns det rekryterare. En sådan är helt enkelt en tjänsteman med specialistkompetens inom rekrytering, Många gånger har denna person en utbildning inom HR och beteendevetenskap. En rekryterare kan jobba på ett rekryteringsföretag eller ett bemanningsföretag med uppdrag att hitta och matcha kandidater mot personalbehov hos olika kunder. 

Det en rekryterare jobbar med, det är att skapa kravprofiler, annonser och gör matchningen genom search och urvalsarbete. Även att göra olika intervjuer med mera. 

Vad är ett rekryteringsföretag?

Ett rekryteringsföretag hjälper helt enkelt andra företag att hitta och rekrytera personal. Ibland kan de göra hela  rekryteringsprocessen och matcha kandidater mot företagets personalbehov och lämnar sedan över välmatchade kandidater till företaget för anställning. Eller så kan de göra vissa delar. Det är upp till företaget som anlitar dem, hur mycket hjälp de vill ha. 

Hos SkillU kan man få hela eller de delar av rekryteringsprocessen som passar bäst för de behov som finns i företaget. Sedan kan de även skräddarsy det rekryteringspaket som passar den aktuella tjänsten och organisationen bäst.

Olika rekryteringsföretag erbjuder  olika saker. Men de allra flesta brukar ha gemensam att de ser till att hjälpa andra företag, verksamheter och så vidare med att rekrytera personal.

 

13 May 2022