« TOBBS

- ur en vanlig killes perspektiv

Bli auktoriserad revisor

Om du vill jobba med redovisning Malmö, så kan det ju vara bra att studera och bli revisor. Det kan du sikta på redan i gymnasiet om du vill. Totalt efter gymnasiet måste du studera och arbeta 8 år. 

Du kan därmed börja med att gå en bra gymnasieutbildning, där du får betyg i de ämnen som krävs för att söka vidare till högskolan sedan. Därefter måste du plugga tre år  högskola eller universitet mot ekonomi för att få en kandidatexamen, tre år praktisk utbildning där du arbetar under en auktoriserad revisor, och två år där du fortsätter utbilda dig teoretiskt alternativt att du fortsätta den praktiska utbildningen. Sedan måste du även avlägga ett prov hos Revisorsinspektionen.

Vad gör en revisor?

Som revisor kan du komma att jobba med olika företag för att kontrollera och granska deras redovisning och styrning, vilket kan gälla företagens ekonomi och resursfördelning.

Det kan även handla om att du kan hjälpa företag med hur de på ett bra sätt kan effektivisera sin verksamht. 

Du bör alltid jobba objektivt och neutralt med dina frågor och uppgifter då det är du som hanterar och ansvarar över att ekonomin och styrningen går rätt till, det är din uppgift att granska och rapportera när fel och problem uppstår inom företag.

Yrket i sig är ganska så avancerat och det gäller att du är väldigt noggrann i det du gör samt att du följer regler och lagar. 

10 Sep 2021